Syvällinen
pakkaustutkimus

Lisäämme ymmärrystä pakkauksesi vahvuuksista ja heikkouksista perustuen mitattuun tietoon ja vahvaan asiantuntijuuteen.

Pakkaussuunnittelun ongelmanratkaisu ei ole meille ongelma.

Pakkausten kuluttajatestaus, pakkausmerkinnät ja –lainsäädäntö, sekä kuluttajatiedon integrointi osaksi yritysten pakkauskehitystä ovat erityisosaamistamme.

Sense N Insight

Tarjoamme tutkimustyökalumme, osaamisemme ja verkostomme käyttöösi, jotta voimme ratkaista pakkauskehitykseen liittyvät ongelmasi. Palvelujemme avulla luomme yrityksellesi pitkäkestoista kilpailuetua sekä lisäämme ymmärrystäsi kuluttajalähtöisestä pakkaussuunnittelusta.