Pakkausmerkinnät

Selkeät pakkausmerkinnät ovat brändisi käyntikortti

Sense N Insight tarjoaa asiakkailleen pakkausmerkintöihin, elintarvikelainsäädäntöön ja pakkauskehitykseen liittyviä konsultointipalveluja.

Jokaisen elintarvikkeita valmistavan yrityksen tulee laatia tuotteistaan tuotetiedot, jotka merkitään tuotteiden myyntipakkauksiin. Elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä määrää lainsäädäntö, johon lukeutuu EU:n yleisen elintarviketietoasetuksen lisäksi kansallisia asetuksia sekä yksittäisiin elintarvikeryhmiin liittyviä lakeja. Suomessa elintarvikkeiden pakkausmerkintöihin vaikuttaa lähes 40 erilaista lakia ja asetusta.

Raaka-aineiltaan yksinkertaisissa tuotteissa lainsäädännön vaatimukset on helppo ottaa haltuun, mutta laajoissa raaka-aine- ja tuotevalikoimissa on noudatettava useampia lakeja. Varsinkin tällöin ammattitaitoinen asiantuntija-apu on hyödyksi, joskin yksinkertaisimmissakin ongelmatilanteissa pakkausmerkinnät kannattaa laatia kerralla oikein. Olemme valmiita auttamaan asiakkaitamme kaikenkokoisissa pakkausmerkintäprojekteissa.

Pakkausmerkinnät

Huolellisesti laaditut ja selkeät pakkausmerkinnät antavat luotettavan kuvan tuotteestasi ja brändistäsi. Vapauta yrityksesi resursseja ydintehtäviin ja anna ammattilaisen huolehtia yrityksesi pakkausmerkintöjen oikeellisuudesta ja lainmukaisuudesta.

  • Pakollisten pakkausmerkintöjen ja ainesosaluetteloiden laadinta sekä valmiiden pakkausmerkintöjen oikeellisuuden tarkistus ja lyhentäminen.
  • Ravintoarvotietojen laskennallinen määritys tuotantospesifikaatioiden perusteella sekä ravitsemus- ja terveysväitteiden ehtojen ja oikeellisuuden tarkistus.
  • Markkinointiväittämien ja muiden vapaaehtoisten merkintöjen käytön luvallisuuden ja soveltuvuuden tarkistus.
  • Tuontituotteiden pakkausmerkintöjen käännökset ja vastaavuuden tarkistaminen suhteessa Suomen lainsäädäntöön.
  • Vientituotteiden kohdemaiden pakkausmerkintävaatimusten selvitys sekä tarvittaessa käännökset halutuille kielille.
  • Myyntikelpoisuuslausuntojen laadinta ja muu elintarvikelainsäädännön konsultointi asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Elintarvikepakkauksiin tehtävät merkinnät ovat valmistajan vastuulla. Pakkausmerkintöjä säätelee EU:n elintarviketietoasetus ja kansalliset asetukset. Osa pakkausmerkinnöistä on pakollisia, joiden kautta kuluttaja saa tarvittavat tiedot elintarvikkeista. Laki ei säädä ainoastaan sitä, mitä asioita pakkausmerkinnöissä tulee olla, vaan myös miten tuotetiedot ovat kuluttajien luettavissa.

Pakkausmerkinnöissä tulee huomioida esimerkiksi luettavuus, kielivaatimukset ja tietojen oikeellisuus. Mahdollisia ravitsemus- tai terveysväitteitä käytettäessä tulee huolehtia, että käytetyt väitteet ovat lain mukaisia. Vapaaehtoisten pakkausmerkintöjen osalta on tärkeää, että elintarvikkeesta annetut tiedot eivät johda kuluttajaa harhaan. On myös tiedettävä, millaisia tekstejä on luvallista lisätä pakkaukseen markkinointimielessä.

Miksi pakkausmerkintöjen laadinta tai ainakin tarkistus kannattaa teettää lainsäädännön ja asetukset tuntevalla asiantuntijalla? Lanseerausvaiheessa kaikki ylimääräinen saattaa tuntua aikaa vievältä ja kalliilta, mutta tosiasiassa myöhemmin havaittavat virheet pakkausmerkinnöissä tulevat paljon kalliimmiksi. Huonoimmassa tapauksessa esim. allergeenien virheellisessä ilmoittamisessa, joudutaan toteuttamaan takaisinveto. Virheellisten terveys- ja ravitsemusväittämien kohdalla viranomaisella on omat menettelynsä. Myös pieni ja harmiton virhe pakkausmerkinnöissä lisää kustannuksia, koska ne vaativat pakkauspainatusten ja -etikettien päivittämistä.

Pakkausmerkinnät ovat pakollisten tietojen esittämisen lisäksi tuotteen, brändin ja koko yrityksen käyntikortti. Tällöin myös pienet virheet viestivät negatiiviseen sävyyn koko yrityksestä. Jos kuluttaja havaitsee puutteita hänelle tärkeissä merkinnöissä, ostopäätös on kielteinen. Huolellisesti ja asianmukaisesti tehdyt pakkausmerkinnät antavat tuotteesta ja sen valmistajasta laadukkaan ja luottamusta herättävän mielikuvan.

Tarvitsetko apua pakkausmerkintöihin tai tuotetietoihin liittyen? Koskipa tarpeesi yksittäisen tuotteen merkintöjen tarkistamista tai esimerkiksi useiden tuotteiden merkintöjen laadintaa reseptin pohjalta, olemme tukenasi.

Ota yhteyttä!

Heli Nykänen
+358 50 465 4958